De jaarlijkse contributie bedraagt  € 30,00 .

Betalen voor 1 juli 2019  per bank NL98 SNSB 0935 6209 15 o.v.v. naam en adres.